Strona główna

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Tytuł operacji “Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni sprzętu gastronomicznego, cateringowego oraz do organizacji imprez okolicznościowych.”

Operacja mająca na celu założenie działalności gospodarczej polegającej na wypożyczaniu sprzętu służącego organizacji imprez okolicznościowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania LEADER, Poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

POZNAJ

NASZĄ OFERTĘ