regulamin

1. Najemcą może być każda osoba lub firma która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.

2. Umowa najmu zawierana jest w formie pisemnej.

3. Rezerwacja sprzętu następuje po złożeniu zamówienia telefonicznie, osobiście lub przez stronę internetową i mailowego otrzymania potwierdzenia dostępności sprzętu w proponowanym terminie. W przypadku braku dostępności także poinformujemy o tym stosowną drogą.

4. Podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza się, iż otrzymano w pełni kompletny sprzęt, w dobrym stanie technicznym.

5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt od momentu odbioru do zdania sprzętu.

6. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym, jak w chwili wypożyczenia w terminie zawartym w umowie wypożyczenia.

7. Opłaty za wypożyczanie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu. Okresem rozliczeniowym jest doba. W przypadku zwrotu rzeczy po terminie zawartym w dokumencie wypożyczenia zostaje naliczana dodatkowa opłata za każdy dzień zwłoki.

8. Opłaty za wypożyczany sprzęt należy uiścić najpóźniej w dniu wypożyczenia lub odbioru sprzętu.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za niestandardowe zużycie, zniszczenie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wynajmujący w oparciu o cenę naprawy. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez Klienta.

10. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu przedłużenia wypożyczenia, zniszczenia bądź zagubienia sprzętu w chwili wnoszenia opłaty pobierana jest dodatkowa kaucja ustalana indywidualnie przy każdym zamówieniu. Kaucja jest rozliczana i zwracana w chwili zwrotu sprzętu do wypożyczalni.

11. Ewentualne odstępstwo od umowy lub zmiana zasad zapisanych w umowie wymagają formy pisemnej.

12. Inne kwestie nie zawarte w regulaminie regulują przepisy Prawa cywilnego.

KREACJA Paulina Mazur

 

ul. Nad Dłubnią 6,
Iwanowice Dworskie,
32-095 Iwanowice

NIP: 682-169-99-61

tel: 798 982 499

2 + 1 =